Advokat Anders Lindberg

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.

Tel: +46 40 23 81 16

Mail: anders@LLADVOKATER.se

Skadeståndsrätt
Personskador
Trafikskador
Olycksfallsskador
Ansvarsskador
Patientskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol
Skiljeförfarande