Läkemedelsskada

Om du har drabbats av en läkemedelsskada har du rätt till ersättning.

Om du har blivit skadad av ett läkemedel har du rätt att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF) för att få din sak prövad. Du kan få ersättning för skador som med övervägande sannolikhet orsakats av biverkningar av sådana läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen och skadan är allvarligare än grundsjukdomen.

Är man inte nöjd med Svenska Läkemedelsförsäkringens bedömning kan man vända sig till Läkemedelsskadenämnden.