TVIST

Vad gör jag om jag inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut?

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets första beslut behöver det inte innebära att ärendet är slut. Oftast finns det många sätt att gå vidare på.

Kontakta ett ombud

Om du har fått ett beslut kan det vara klokt att så snart som möjligt kontakta ett ombud som kan gå igenom beslutet med dig och göra upp en plan på hur du ska gå vidare. När man väl fått ett beslut löper det vissa tidsgränser (preskriptionstid) och det är viktigt att klaga på beslutet innan den tiden går ut annars kan du förlora din rätt till ytterligare ersättning.

Kontakta försäkringsbolaget

Du har rätt att få ett skriftligt beslut från försäkringsbolaget med en korrekt besvärshänvisning. Bolaget ska motivera sitt beslut. Är det något du inte förstår i beslutet eller är det något som är oklart. Kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och få det förklarat.

Begär omprövning

Du kan begära omprövning av ditt beslut hos försäkringsbolaget. Kanske är det något som försäkringsbolaget inte tagit ställning till som är viktigt.

Överklaga försäkringsbolagets beslut till nämnd

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du gå vidare och klaga hos en fristående nämnd. Vilken nämnd som du ska vända dig till beror på vilken typ av skada det gäller. Försäkringsbolagen ersätter ibland kostnader för ett ombud om du vill ha hjälp med din prövning. Du kan också ha rätt att använda dig av ditt rättsskydd i din hemförsäkring. Kontakta oss om du vill ha hjälp med din nämndsprövning så kan vi vägleda dig rätt.

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  • Trafikskadenämnden (TSN)
  • Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN)
  • Patientskadenämnden
  • Läkemedelskadenämnden
  • Nämnden för rättsskyddsfrågor

Tvist mot försäkringsbolag i domstol

Du har möjlighet att stämma försäkringsbolaget i domstol. Försäkringsbolagen företräds oftast av sina egna försäkringsjurister eller utomstående advokatbyråer. En tvist i domstol kan därför vara svårt att genomföra utan ett eget ombud som hjälper dig. Du kan oftast använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring eller bilförsäkring. Läs mer om rättsskydd här.

Lindberg Living Advokater har mångårig erfarenhet av tvister mot försäkringsbolag i skiljedomstol och allmän domstol.