Patientskada

Om du har drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård är du berättigad till patientskadeersättning.

Vårdgivare är skyldig att ha patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten. De flesta vårdgivare i Sverige är försäkrade hos LÖF (Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag). Har skadan orsakats av en privat vårdgivare som inte är ansluten till LÖF finns istället möjlighet att vända sig till vårdgivarens ansvarsförsäkring om det finns en sådan. Om vårdgivaren inte har någon försäkring finns möjlighet att vända sig till Patientförsäkringsföreningen (PFF) som är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare i Sverige.

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan vi hjälpa till med att begära yttrande från Patientskadenämnden eller driva ärendet vidare i domstol.

Kontakta gärna oss på Lindberg Living om du har drabbats av en patientskada i vården och vill veta mer om möjligheterna att få hjälp av ett ombud.