utsatt för brott

Det finns stöd och hjälp att få.

När du anmäler ett brott ska du få information om:

  • möjligheterna att få målsägandebiträde, stödperson, kontaktförbud, tolk och översättning
  • möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning
  • var du kan få stöd och hjälp
  • vem du kan kontakta för att få information om ditt ärende
  • hur din anmälan kommer att handläggas och vad som förväntas av dig
  • möjligheterna att få ersättning för att vara med på polisförhör och vid rättegång

Vi på Lindberg Living Advokater har mångårig erfarenhet att möta människor som orsakats skada. Vi är vana att finnas där för den som behöver hjälp och stöttning genom en kris och att avlasta juridisk i en process eller rättegång så att du kan fokusera på din rehabilitering istället.

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som ger stöd och hjälp under en förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet är kostnadsfritt för dig och hjälper dig med frågor om skadestånd och för din talan under rättegången. Du kan begära en särskild advokat som ditt målsägandebiträde.

När ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller någon annan person som står vårdnadshavaren nära kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska ta tillvara barnets rätt under polisens förundersökning och om det blir en rättegång.