Advokat Marie Living

170519_0937_advokaterna_a_o_p

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

Tel: +4640 23 81 16

Mail: marie@LLADVOKATER.se

Skadeståndsrätt
Personskador
Trafikskador
Olycksfallsskador
Ansvarsskador
Patientskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol
Skiljeförfarande