Advokat Amanda Wollmar

advokat i malmö Amanda Wollar

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

Tel: +46 40 23 81 16

Mail: amanda@LLADVOKATER.se

Skadeståndsrätt
Personskador
Trafikskador
Olycksfallsskador
Ansvarsskador
Patientskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol
Skiljeförfarande

Straffrätt
Offentligt försvar

Målsägandebiträde
Särskild företrädare

Privat försvarare trafikskador