Olycksfall

Om du har drabbats av ett olycksfall har du rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Ett olycksfall kan ske på många olika sätt och platser. När man i ett sådant fall drabbas av en personskada kan man ha rätt till ersättning för denna skada om man också omfattas av en olycksfallsförsäkring. En sådan kan man ha tecknat själv eller kollektivt via sitt fackförbund. Det kan också vara som så att man omfattas av en olycksfallsförsäkring som en annan part i hushållet har tecknat, t ex en partner eller förälder. Du kan vara försäkrad genom din arbetsgivare, skolan och via någon organisation som du är medlem i exempelvis idrottsförsäkring. Ibland kan flera olika försäkringar ge ersättning samtidigt.