Rättsskydd

För att kunna bekosta en process i allmän domstol kan det vara nödvändigt att ha en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring tecknar man normalt via sin hemförsäkring, men kan också ingå som ett moment i din bilförsäkring. En rättsskyddsförsäkring gäller i normala fall med en självrisk. Självrisken uppgår i normala fall till 20 eller 25 % av kostnaderna. Rättskyddsförsäkringarna ser något olika ut hos försäkringsbolagen vad gäller takbeloppen och det kan även förekomma andra skillnader.

Vi hjälper dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och utreder om du kan använda dig av ditt rättsskydd.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑