Rättsskydd

Vad är rättsskydd?

En rättsskydd ingår oftast som ett moment i din hemförsäkring eller din bilförsäkring och innebär att du kan få ersatt de advokat- och rättegångskostnader du har vid en tvist.

Rättskyddsförsäkringarna ser något olika ut hos försäkringsbolagen.

En rättsskyddsförsäkring gäller i normala fall med en självrisk. Självrisken uppgår oftast till 20 eller 25 % beroende på vilket försäkringsbolag du har. Det innebär exempelvis att rättsskyddet står för 75-80 % av kostnaden och du för resterande 20-25 %. För att kunna bekosta en process i allmän domstol kan det alltså vara nödvändigt att ha en rättsskyddsförsäkring.

Rättsskyddet i bilförsäkringen

Ägaren till bilen, eller den som kör, kan nyttja rättsskyddet i bilförsäkringen. Det kan vara till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Vi hjälper dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och utreder om du kan använda dig av ditt rättsskydd och tar reda på hur ditt rättsskydd ser ut.