NYHET: Rätt till ersättning för anspänning och särskilda olägenheter vid studier

I de flesta fall ingår ersättning för särskilda olägenheter i arbete och i daglig livsföring i ersättningen för bestående men. Om det bedöms att den skadelidande inte ersätts fullt ut genom den ersättning som ingår i mentabellerna kan man få ytterligare ersättning. Detta har emellertid inte gällt för dem som studerar. Trafikskadenämnden har nu tillsatt … Fortsätt läsa NYHET: Rätt till ersättning för anspänning och särskilda olägenheter vid studier

Möt Vår grundare Anders Lindberg

Anders Lindberg började sin resa som advokat på juristprogrammet i Lund. 1993 tog han examen och 1998 blev han antagen i advokatsamfundet. “Året därpå, 1999, startade jag min egen advokatbyrå som idag går under namnet LL Advokater”, säger Anders. LL Advokater har snart 30 års erfarenhet av att jobba med skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Den grundläggande … Fortsätt läsa Möt Vår grundare Anders Lindberg

Född 1961 eller senare och fått rätt till ersättning för inkomstförlust och pensionsförlust?

Glöm inte bort att det från och med juli 2021 finns nya regler för riktålder för pension (67 år). Den ändrade riktåldern påverkar nämligen rätten till ersättning för såväl inkomstförlust som ersättning för framtida pensionsförlust enligt skadeståndslagens 5 kap. Det innebär att ersättning för inkomstförlust ska lämnas till 67 års ålder för födda 1961 och … Fortsätt läsa Född 1961 eller senare och fått rätt till ersättning för inkomstförlust och pensionsförlust?

GRAVIDFÖRSÄKRING – VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ GRAVID- OCH BARNFÖRSÄKRING? HUR TIDIGT gäller den? 

Tillbaka på jobbet! Då var det dags efter nästan 14 månaders föräldraledighet att sätta på sig kostymen igen och hitta koden till datorn. Det har varit ett fantastiskt år med min yngsta son. Nu är det dags för pappan att ta över stafettpinnen hemma. Härligt att vara tillbaka bland kollegor och klienter. Tack för alla … Fortsätt läsa GRAVIDFÖRSÄKRING – VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ GRAVID- OCH BARNFÖRSÄKRING? HUR TIDIGT gäller den? 

Nya regler på skadeståndsområdet för brottsoffer från och med den 1 juli 2022

Den 1 juli 2022 har nya regler rätt i kraft på skadeståndsområdet som förhoppningsvis ska leda till att brottsoffer ska få betydligt mer i kränkningsersättning än tidigare. Ett ekonomiskt skadestånd kan naturligtvis aldrig läka det lidande som ett brottsoffer blivit utsatt för, men det har i flera år uppmärksammats att kompensationen i sig varit på … Fortsätt läsa Nya regler på skadeståndsområdet för brottsoffer från och med den 1 juli 2022

Skadestånd för överträdelse av rätten till privatliv

I ett medialt uppmärksammat mål fäller nu Svea Hovrätt Region Stockholm för att ha överträtt en patients rätt till kroppsligt självbestämmande. För detta ska regionen betala skadestånd (T 9154-21).  Målet är intressant utifrån flera aspekter. Ett nytt avgörande avseende bevisbördan för information och samtycke i hälso- och sjukvården samt skadestånd för överträdelse av rätten till … Fortsätt läsa Skadestånd för överträdelse av rätten till privatliv