Vad kostar det?

Ombudskostnader under skadereglering

Om du drabbats av en trafikskada kan du ha rätt till ombud utan kostnad för dig. 

Har du skadats vid en trafikolycka finns möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud. Att anlita oss kan alltså bli helt utan någon kostnad för dig. Vi tar inte betalt i någon % del av den ersättning du får från försäkringsbolaget. Detta kallas för ett ”riskavtal” och får generellt sett inte ingås av advokater. Detta är en rättighet som du som trafikskadad har och som grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen. Syftet är att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen och att vi ska bistå dig med att driva din skadereglering framåt. 

Hos vissa bolag avgör du själv om du vill ha ett ombud och hos vissa bolag avgör bolaget detta. Vi hjälper dig att ta kontakt med försäkringsbolaget och utreder om du kan ha rätt att få ombudskostnader ersatta under skaderegleringen.