Om du har drabbats av en skada kan du ha rätt till skadestånd

Skadeståndslagen är den centrala lagstiftningen som i svensk rätt reglerar ersättning vid personskador. Skadestånd är tänkt som en ersättning som ska sätta dig i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.

Ofta har den som har orsakat skadan en försäkring (exv en trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller patientförsäkring). Vi hjälper till med ersättningskraven mot försäkringsbolaget. Skulle du inte vara nöjd med försäkringsbolagets beslut hjälper vi till vid prövning i de olika nämnder som finns för att pröva försäkringsbolagens ställningstaganden.