Nya regler på skadeståndsområdet för brottsoffer från och med den 1 juli 2022

Den 1 juli 2022 har nya regler rätt i kraft på skadeståndsområdet som förhoppningsvis ska leda till att brottsoffer ska få betydligt mer i kränkningsersättning än tidigare. Ett ekonomiskt skadestånd kan naturligtvis aldrig läka det lidande som ett brottsoffer blivit utsatt för, men det har i flera år uppmärksammats att kompensationen i sig varit på tok för låg.

Under det halvår som nu gått finns få avgöranden från domstolarna. Brottsoffermyndigheten har i november 2022 tagit fram en vägledning för vilka beloppsnivåer som bör gälla för brott som inträffat efter den 1 juli 2022. Det är Brottsoffermyndighetens ståndpunkt att brottsutsatta i princip ska få dubbelt så hög ersättning som tidgare.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida.